MENU
1. SENARAI SEMAK KM
 
1. 1.1-senarai_semak_permohonan_km.kmp_.pindaan_3.0.pdf
2. 1.2-maklumat_pemohon.pdf
3. 1.3-borang_pindaan_kebenaran_merancang_3.0.pdf
4. 1.4-contoh_format_pelan_permohonan_km.pdf
5. 1.5-borang_a.pdf
6. 1.6-cadangan_pemajuan_yang_dikecualikan_untuk_kemukakan_km.pdf
7. 1.7-garis_panduan_pengiraan_pengurusan_sistem_pepejal_web.pdf

 

2. SENARAI SEMAK PELAN ALAMAT
1. 2.1-senarai_semak_nama_jalan_alamat_3.0.pdf
2. 2.2-senarai_semak_nama_taman_bangunan_3.0.pdf
3. 2.3-borang_penerangan_ke_atas_permohonan_nama_bangunan_3.0.pdf
4. 2.4-borang_penerangan_ke_atas_permohonan_nama_jalan_alamat_3.0.pdf
5. 2.5-borang_penerangan_ke_atas_permohonan_nama_taman_3.0.pdf
6. 2.6-lampiran_pntju-1_3.0.pdf

 

3. SENARAI SEMAK INFRA
1. 3.1-senarai_semak_infra_3.0.pdf
2. 3.2-senarai_semak_pindaan_infra_3.0.pdf
3. 3.3-maklumat_pemohon.pdf
4. 3.4-syarat-syarat_kerjatanah_infrastruktur.pdf
5. 3.5_borang_e1.pdf
6. 3.6-fee_plan_kerjatanah_infrastruktur.pdf

 

4. SENARAI SEMAK BANGUNAN
1. 4.1-senarai_semak_permohonan_pelan_bangunan_3.0.pdf
2. 4.2-senarai_semak_permohonan_pindaan_pb_3.0.pdf
3. 4.3-pb_surat_perakuan_jps.pdf
4. 4.4-pb_surat_perakuanppspa.pdf
5. 4.5-maklumat_pemohon.pdf

 

5. SENARAI SEMAK LAMPU AWAM
1. 5.1-senarai_semak_me_3.0.pdf
2. 5.2-senarai_semak_pindaan_me_3.0.pdf
3. 5.3-maklumat_pemohon.pdf
4. 5.4-borang_me_1.pdf
5. 5.5-fee_plan_me.pdf
6. 5.6-syarat2_garis_panduan_pemasangan_lj_li_ltp.pdf

 

6. SENARAI SEMAK LANDSKAP
1. 6.1_senarai_semak_permohonan_landskap_3.0.pdf
2. 6.2-borang_bayaran_fee_pelan_landskap.pdf
3. 6.3-garis_panduan_permohonan_pelan_landskap.pdf

 

7. SENARAI SEMAK NOTIFIKASI
1. 7.1-senarai_semak_notifikasi_3.0_rev181217.pdf
2. 7.2-borang_e2.pdf

 

8. SENARAI SEMAK CCC DAN CFO
1. 8.1-senarai_semak_deposit_ccc_3.0.pdf
2. 8.2-senarai_semak_permohonan_cfo_3.0.pdf

 

9. PANDUAN TAJUK PERMOHONAN MPJBT
1. 9.1_panduan_penyelarasan_tajuk_permohonan_2017.pdf

 

10. BORANG PENGESAHAN JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA.
1.

BORANG PENGESAHAN STATUS BAYARAN CUKAI HARTA TAHUN SEMASA
UNTUK PERMOHONAN PEMBANGUNAN BARU (KM/INFRA/PELAN BANGUNAN/DLL)
(sila cetak menggunakan kertas berwarna hijau)
borang_pembgn_baru-cukai.pdf

2.

BORANG PENGESAHAN STATUS BAYARAN CUKAI HARTA TAHUN SEMASA
UNTUK PENDEPOSITAN SIJIL PERAKUAN SIAP & PEMATUHAN (CCC)
(sila cetak menggunakan kertas berwarna kuning)
borang_ccc-cukai.pdf

3.

borang_pengesahan_jpph_untuk_pendepositan_ccc.pdf