MENU

Dimaklumkan bahawa modul Bil Pelbagai ePBT telah ditutup. Semua urusan bil pelbagai MBIP melalui sistem, kaunter dan atas talian eKHIDMAT adalah tergendala sehingga 01 Jan 2023 jam 12.01am.

Ini berikutan kerja-kerja migrasi kepada ePBT 3.0 yg sedang dilaksanakan.

Segala kesulitan amat dikesali.

Terima kasih.