MENU

1. Merancang dan mengawal pembangunan.

 

2. Sebagai penguasa yang mengawal dan memastikan segala aktiviti di kawasan pentadbiran mengikut undang-undang.

 

3. Mengeluar dan mengawal lesen-lesen perniagaan, papan tanda iklan perniagaan, penjaja dan menyediakan kemudahan seperti kedai, bazar, gerai, pasar awam serta lain-lain.

 

4. Mengawal selia perkhidmatan perbandaran.

 

5. Menyediakan dan menyelenggara kemudahan rekreasi, landskap dan kemudahan awam.

 

6. Menyediakan dan menyelenggara kemudahan infrastruktur seperti jalan, perparitan dan lampu jalan.

 

7. Lain-lain tugas yang bersesuaian dengan peruntukan undang-undang.

 

8. Pengurusan kewangan yang diurus dengan cekap, berkesan dan sistematik mengikut tatacara kewangan yang telah ditetapkan.

 
9. Sebagai badan kawalan bangunan dalam mematuhi undang-undang, akta-akta, garis panduan, dasar-dasar am Majlis dalam mewujudkan persekitaran yang terkawal dan teratur.