MENU

VISI MBIP

BANDAR RAYA PINTAR, MAMPAN DAN SEJAHTERA

 

MISI MBIP

MISI KAMI ADALAH UNTUK MENYEDIAKAN PERSEKITARAN KEHIDUPAN YANG AMAN, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING UNTUK KESELURUHAN PENGHUNI MBIP. KAMI AKAN MENREALISASIKAN ASPIRASI INI MELALUI PERANCANGAN PEMBANGUNAN DAN PERKHIDMATAN BANDAR RAYA YANG HOLISTIK SELAIN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN BERPRESTASI TINGGI OLEH KESELURUHAN MODAL INSAN KAMI YANG KOMITED, CEKAP DAN MESRA PELANGGAN. KAMI JUGA TERUS BERUSAHA UNTUK MENGGABUNGKAN KEMAJUAN DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DALAM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN KAMI SELARAS DENGAN KEPERLUAN SEMASA. PENYEDIAAN PERSEKITARAN BANDAR RAYA YANG MESRA PELABUR JUGA ADALAH KEUTAMAAN KAMI UNTUK MEMPELBAGAIKAN DAN MENGUKUHKAN SUMBER KEWANGAN DEMI MENCAPAI ASPIRASI KAMI UNTUK MENJADI SEBUAH BANDAR RAYA YANG UNIK DAN DISEGANI. WARGA MBIP MENEKANKAN INTEGRITI SEBAGAI NILAI TERAS UTAMA SELAIN CERDAS DAN PROFESIONALISME YANG SENTIADA DIDORONG OLEH AMALAN GOBERNANS YANG KUKUH DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB TERHADAP KOMUNITI.