MENU


PANDUAN BAGI TAJUK PERMOHONAN PELAN PEMBANGUNAN MBIP - ( Klik disini untuk muat turn)

 

1. SENARAI SEMAK KEBENARAN MERANCANG
1.1 SENARAI SEMAK DOKUMEN PELAN KM 3PLUS JAN 2023 Muat Turun
1.1 A BORANG MAKLUMAT PEMOHON Muat Turun
1.1 B BORANG PINDAAN KEBENARAN MERANCANG Muat Turun
1.1 C CONTOH FORMAT PELAN PERMOHONAN KM Muat Turun
1.1 D BORANG A Muat Turun
1.1 E CADANGAN PEMAJUAN YANG DIKECUALIKAN UNTUK KEMUKAKAN KM Muat Turun
1.1 F GARIS PANDUAN PENGURUSAN SISTEM PEPEJAL Muat Turun
1.1 G BORANG MAKLUMAT GDC GDV Muat Turun

 

2. SENARAI SEMAK KERJATANAH
2.1 SENARAI SEMAK DOKUMEN PELAN KERJATANAH 3PLUS JAN 2023 Muat Turun
2.1 A SENARAI SEMAK MAKLUMAT PEMOHON Muat Turun
2.1 B SYARAT-SYARAT KERJATANAH INFRASTRUKTUR Muat Turun
2.1 C BORANG E1 Muat Turun
2.1 D FEE PLAN KERJATANAH INFRASTRUKTUR Muat Turun

 

3. SENARAI SEMAK PERMOHONAN JALAN DAN PARIT
3.1 SENARAI SEMAK DOKUMEN PELAN JALAN DAN PERPARITAN 3PLUS  JAN 2023 Muat Turun
3.1 A SENARAI SEMAK MAKLUMAT PEMOHON Muat Turun
3.1 B SYARAT-SYARAT KERJATANAH INFRASTRUKTUR Muat Turun
3.1 C BORANG E1 Muat Turun
3.1 D FEE PLAN KERJATANAH INFRASTRUKTUR Muat Turun

 

4. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
4.1 SENARAI SEMAK DOKUMEN PELAN BANGUNAN 3PLUS JAN 2023 Muat turun
4.1 A SENARAI SEMAK MAKLUMAT PEMOHON Muat Turun
4.1 B LAMPIRAN UNTUK SENARAI SEMAK DOKUMEN PELAN BANGUNAN SURATPERAKUAN SKMM-SPAN-JPS Muat Turun

 

5. SENARAI SEMAK PERMOHONAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
5.1 SENARAI SEMAK DOKUMEN PELAN LAMPU JALAN 3PLUS JAN 2023 Muat Turun
5.1 A SENARAI SEMAK MAKLUMAT PEMOHON Muat Turun
5.1 B SYARAT2 GARIS PANDUAN PEMASANGAN LAMPU Muat Turun
5.1 C BORANG ME1 Muat Turun
5.1 D FEE PLAN ME Muat Turun

 

6. SENARAI SEMAK PERMOHONAN LANDSKAP
6.1 SENARAI SEMAK DOKUMEN PELAN LANDSKAP 3PLUS JAN 2023 Muat Turun
6.1 A GARIS PANDUAN PERMOHONAN LANDSKAP MBIP Muat Turun
6.1 B BORANG BAYARAN FEE PLN LANDSKAP Muat Turun

 

7. SENARAI SEMAK PERMOHONAN NAMA TAMAN, NAMA BANGUNAN, NAMA PEMBANGUNAN
7.1 SENARAI SEMAK DOKUMEN PELAN NAMA TAMAN  NAMA BANGUNAN NAMA PEMBANGUNAN 3PLUS JAN 2023 Muat Turun
7.1 A BORANG PENERANGAN KE ATAS PERMOHONAN NAMA BANGUNAN Muat Turun
7.1 B BORANG PENERANGAN KE ATAS PERMOHONAN NAMA TAMAN Muat Turun
7.1 C LAMPIRAN PNT & JU Muat Turun

 

8. SENARAI SEMAK PERMOHONAN NAMA JALAN, NOMBOR BANGUNAN
8.1 SENARAI SEMAK DOKUMEN PELAN NAMA JALAN DAN NOMBOR BANGUNAN 3PLUS JAN 2023 Muat Turun
8.1 A BORANG PENERANGAN KE ATAS PERMOHONAN NAMA JALAN ALAMAT Muat Turun

 

9, SENARAI SEMAK PERMOHONAN NOTIFIKASI
9.1 SENARAI SEMAK DOKUMEN NOTIFIKASI 3PLUS JAN 2023 Muat Turun
9.1 A BORANG E2 Muat Turun

 

10. SENARAI SEMAK PERMOHONAN CCC DAN CFO DAN BORANG JPPH
10.1 SENARAI SEMAK DEPOSIT CCC 3PLUS JAN 2023 Muat Turun

10.1 A Borang Pengesahan status bayaran Cukai harta tahun semasa untuk permohonan pembangunan baru (KM/INFRA/PELANBANGUNAN/DLL) VERSION 2/2018 – (sila cetak menggunakan kertas warna hijau)

Muat Turun
10.1 B Borang Pengesahan status bayaran Cukai harta tahun semasa untuk pendepositan sijil perakuan siap & pematuhan CCC. VERSION 2/2018 – (sila cetak menggunakan kertas warna kuning) Muat Turun
10.1 C Borang pengesahan JPPH untuk pendepositan CCC.  VERSION 3/2018 (sila cetak menggunakan kertas warna putih) Muat Turun

 

11. SENARAI SEMAK PERMOHONAN SIJIL KELAYAKAN MENDUDUKI (CFO)
11.1 SENARAI SEMAK PERMOHONAN CFO 3.0 JAN2023 Muat Turun

 

12. PERMITSEMENTARASENARAI
SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA (PENEMPATAN PEKERJA BERPUSAT (CLQ) / PENEMPATAN BEKERJA DI TAPAK BINA)
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA (MENARA PEMANCAR/STRUKTUR PEMANCAR
12.1 SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA 3PLUS JAN2023 Muat Turun

 

13. ISKANDAR PUTERI FAST LANE (IPFL)
1. SENARAI SEMAK PROJEK BRIEF IPFL Muat turun
2. SENARAI SEMAK LESEN FL MBIP Muat turun