MENU

E-JAWAB : Laporan Kategori Aduan Bagi Tarikh 1 Januari 2017 Hingga 31 Disember 2017

BIL BULAN JENIS PENGADUAN JUMLAH
ADUAN CADANGAN PENGHARGAAN PERTANYAAN
1  Januari
43
2
0
2
47
2  Februari
14
1
0
4
19
3  Mac
20
1
0
1
22
4  April
18
0
0
2
20
5  Mei
23
0
0
0
23
6  Jun
12
1
0
0
13
7  Julai
26
2
0
0
28
8  Ogos
17
0
0
1
18
9  September
12
0
0
0
12
10  Oktober
14
1
0
0
15
11  November
18
0
0
1
19
12  Disember
10
0
0
0
0
   
227
8
0
11
246

 

 STATISTIK E-CUKAI, i-MAKLUM DAN E-BAYARAN 2017

Bil. Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun
Jumlah
 
Hit % Hit %
Hit
% Hit % Hit % Hit %
1  e-Cukai 7,752 100 7,914 100 7,271 100 7,394 100 7,532 100 7,613 100 45,476
2.  i-Maklum 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6
3.  e-bayaran                          
Jumlah  7,753 100 7,915 100 7,272 100 7,395 100 7,533 100 7,614 100 45,482

 

Bil. Aplikasi Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Jumlah
 
Hit % Hit %
Hit
% Hit % Hit % Hit %
1  e-Cukai 7,821 100 7,753 100 7,952 100 7,843 100 8,243 100 8,972 100 94,060
2.  i-Maklum 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 12
3.  e-bayaran                          
 Jumlah 7,822 100 7,754 100 7,953 100 7,844 100 8,244 100 8,973 100 94,072