MENU

BAHAGIAN SELENGGARA LANDSKAP DAN HIASAN

-Menyelenggara dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan landskap dikawasan pentadbiran majlis

-Melaksanakan kerja-kerja pembersihan sisa-sisa pemangkasan pokok dan penebangan pokok

-Mmenbuat kerja-kerja selenggara seperti menyiram, membaja,merumput, meracun dan sebagainya dalam kawasan tapak semaian

-Membersihkan longkang, pasu-pasu dan kebersihan kawasan

-Menyediakan senarai semakan bagi hiasan pokok mengikut sebagaimana tempahan

-Membiak anak-anak pokok baru

-Mengambil dan menyusun semula anak-anak pokok kedalam blok setelah kerja-kerja hiasan

-Membuat kerja-kerja selenggara seperti membaja, menyiram, merumput meracun ditaan-taman awam dan kawasan landskap