MENU

Photo Name Designation Tel Fax Email
SHURYATI BTE AHMAD PENOLONG JURUTERA 07-5555000
MOHD NURIL ANUAR BIN RAMLI PENOLONG JURUTERA 07-5555000
MOHD KHAIRUDDIN BIN JUMARI PENOLONG PEGAWAI SENIBINA 07-5555000
MOHD TAUFIQ BIN A RAHMAN PENOLONG JURUTERA 07-5555000
ROSAIDI BIN IBRAHIM JURUTERA 07-5555000 rosaidi@mpjbt.gov.my
ZAHRUL ARIFFIN BIN HASSAN PENOLONG JURUTERA 07-5555000
HAMSANI BIN MOHD BAHAROM PENOLONG JURUTERA 07-5555000
HAJI YAHYA BIN HASSAN JURUTERA 07-5555000 yahya_hassan@mpjbt.gov.my
MOHAMMAD NOOR FAUZAN BIN HASSAN PENOLONG JURUTERA 07-5555000
SAIFUL BIN SUPAR PENOLONG JURUTERA 07-5555000