MENU

E-JAWAB : Laporan Kategori Aduan Bagi Tarikh 1 Januari 2018 Hingga 31 Disember 2018

BIL BULAN JENIS PENGADUAN JUMLAH
ADUAN CADANGAN PENGHARGAAN PERTANYAAN
1  Januari 16 2 0 0 18
2  Februari 15 0 0 0 15
3  Mac          
4  April          
5  Mei          
6  Jun          
7  Julai          
8  Ogos          
9  September          
10  Oktober          
11  November          
12  Disember          
  JUMLAH 31 2 0 0 33

 

 STATISTIK E-CUKAI, i-MAKLUM DAN E-BAYARAN 2018

Bil. Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun
Jumlah
 
Hit % Hit %
Hit
% Hit % Hit % Hit %
1  e-Cukai 9,105 100 9,273 100                 18,378
2.  i-Maklum 1 0 1 0                  
3.  e-bayaran                          
Jumlah  9,106 100 9,274 100                 18,380

 

Bil. Aplikasi Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Jumlah
 
Hit % Hit %
Hit
% Hit % Hit % Hit %
1  e-Cukai                          
2.  i-Maklum                          
3.  e-bayaran                          
 Jumlah