MENU

E-JAWAB : Laporan Kategori Aduan Bagi Tarikh 1 Januari 2018 Hingga 31 Disember 2018

BIL BULAN JENIS PENGADUAN JUMLAH
ADUAN CADANGAN PENGHARGAAN PERTANYAAN
1  Januari
16
2
0
0
18
2  Februari
15
0
0
0
15
3  Mac
18
0
0
0
18
4  April
11
1
0
0
12
5  Mei
17
0
0
0
17
6  Jun
8
1
0
0
9
7  Julai
21
1
0
0
22
8  Ogos
14
0
0
0
14
9  September
12
0
0
0
12
10  Oktober
11  November
12  Disember
  JUMLAH
132
5
0
0
137

 

 STATISTIK E-CUKAI, i-MAKLUM DAN E-BAYARAN 2018

Bil. Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun
Jumlah
 
Hit % Hit %
Hit
% Hit % Hit % Hit %
1  e-Cukai
9,105
100
9,273
100
9,618
100
9,321
100
9,754
100
9,548
100
56,619
2.  i-Maklum
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
6
3.  e-bayaran
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah 
9,106
100
9,274
100
9,619
100
9,322
100
9,755
100
9,549
100
56,625

 

Bil. Aplikasi Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Jumlah
 
Hit % Hit %
Hit
% Hit % Hit % Hit %
1  e-Cukai
9,269
100
9,648
100
9,942
100
28,859
2.  i-Maklum
1
0
1
0
1
0
3
3.  e-bayaran
-
-
-
-
-
-
 Jumlah
9,270
100
9,649
100
9,942
100
28,861